Den Høyestes lek

Det er ett vesen, eller en personlighet, her i universet. Tilsynelatende er dere mange, men i bunn og grunn er dere ett. Den ene er manifestert i de mange.

Khila på sanskrit betyr lås. Akhila betyr dermed «det som ikke kan holdes inne eller lukkes,» det vil si dette universet. Skapelsen av dette universet—universets substans—er ett, selv om skapelsen er mangfoldig. Hvorfor skjer denne skapelsen av en til mange? Svaret finnes bare hos Skaperen, den Høyeste. Filosofer besvare dette spørsmålet, men klarer det ikke; hvor langt kan en mikrokosmisk hjerne med sine små nervetråder nå? Selv om et individ bruker alle sine mentale krefter vil ikke vedkommende lykkes i å svare. Den hengivnes tilnærming til det spørsmålet er derimot en annen. Den hengivne går inn i Guds sinn, mingler sitt sinn med det Høyeste Vesens, og får vite noen av hemmelighetene i Guds sinn innenfra.

De hengivne sier at Gud er Høyest. De synger Hans ære og forsvarer alle Hans handlinger. Derfor sier Gud: «Mine hengivne er større enn Meg.» En vanlig person sier: «Å Gud, vi blir slitne av din lek (liilá). Hva skal den være godt for? Vi lider alle sammen og du kaller det en lek.» Den hengivne der-imot forsvarer Gud på denne måten: «Min Høyeste var helt alene før skapelsen. En blir gal hvis en er alene i et digert tomt hus. Gud var rastløs før skapelsen. Han kunne verken elske eller være sint på noen. Så skapelsen var en tvangshandling. Han har skapt alle disse formene ved å multiplisere Seg Selv. Da Gud var alene hadde Han kraft til å se, men det var ingen ting å se. Nå som Han har innledet skapelsen ser Han alt Han tenker. Hvis vi er Hans egne former, og kjenner oss litt rastløse i skapelsen Hans, er vi velsignet for vi redder vår Høyeste fra den rastløsheten det er å være fullstendig alene.»

Slik ser en hengiven på skapelsen hemmelighet. Vi er alle del av det Høyeste Vesenet—Han leker med Seg Selv i alle våre former. Dette er en guddommelig lek. Han leker gjemsel med Seg Selv. Søk Han i din lille jeg-følelse og du vil finne kongenes Konge der. Og betegnelsen på denne søkingen er åndelig utøvelse (sádhaná).

Hvis du ikke vil gå inn, ønsker du å gå ut da? Men hvor vil du gå, ettersom Han er overalt her i universet og omgir dette universet? Du kan ikke gå utenfor Han. Han er der, inni og utenpå—i ditt lille jeg så vel som i dette svære universet. Han alene er ett Eneste Vesen som gjennomstrømmer alle former.

Ved å tenke på Han blir en fri fra alle slags bindinger, som frykt osv. og en som er fri fra bindinger er Han Selv. Å kjenne Han er å være Han. Dette er måten å etablere seg med Han på, å bli det Eneste Vesenet—ved å transcendere de mange formene.

Å bli ett med dette Eneste Vesenet gjennom å utøve åndelighet er din fødselsrett som ingen kan ta fra deg. Spark alle hindringer bort fra din vei og bli ett med Han. Ikke vær redd for noen. Den Høyeste er med deg. Han vil lede deg framover. Seieren er din.

23. mai 1969 kveld, Ranchi

Fra Ord på veien 2