Ord på veien 2: Babas foredrag i India

Last ned denne boka →

Denne boka tar for seg foredrag, opprinnelig gitt på engelsk, fra slutten av 1960-tallet frem til fengslingen av Baba i slutten av desember 1971.

Foredragene i denne boka:

Det Høyeste Vesens storslagenhet
Bevegelse mot fullkommenhet er Dharma
Den Høyestes lek
Det kosmologiske systemet
Mudrá
Oṋḿkára og Iśt́a Mantra
Parama Puruśas universelle uttrykk
Hengivelse, Frigjøring og den Høyeste Bevissthet
Makropsykisk streben
Den mest subtile tendensen
Ditt personlige forhold til Gud
Den hengivnes lykksalighet
Bruk deg selv ordentlig for å nå Gud
Gud er med deg
Du lever i overensstemmelse med Guds ønske
Den enkeltes ånd og Kosmisk ånd
Det beste stedet
Jaeva Dharma og Bhágavata Dharma
En og null
Tilskriv alt og alle Brahmas vesen
Guds lyd
Født to ganger
Fire slags tjenester
Han er overalt
Okkulte krefter eller den Høyeste Bevissthet?
Det bio-psykiske åndelige systemet med kiirtan