Ord på veien 5: Babas foredrag i India

Last ned denne boka →

Denne samlingen, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, tar til i august 1978 da Baba kom ut fra sitt langvarige fengselsopphold (fra 1971).

Foredrag:

Alles tilflukt
De tre faktorene for åndelig opphøyelse
“Krśńa” og “Ráma”
Din egen dharma og andres dharma
Den Høyestes komme
Formålet med å komme
Fra dyriskhet til guddommelighet
TIlbaketrekningsyoga og det Høyeste målet
Krśńa, universets kjerne
Kan kvinner oppnå frelse?
Den tantriske definisjonen av yoga
De sju nøklene til suksess
Spøkelser og onde ånder
Det sosiale systemet og overlegenhets- og mindreverdskomplekser
Dharmakśetra og Kurukśetra
Din strid slutter aldri
Mantra og gjentakelse
Direkte og indirekte lære
Mobilitet og den kognitive posisjonen
Bhakti er det beste
Dharmas ti trekk
Diikśá og innvielse
Det vesentlige med åndelig framgang
Den Kosmiske Far har et særlig ansvar
Den hengivne og gjenstanden for tilbedelse
Samme fødselsrett
Mahásambhútis komme
Dharmas ti karakteristikker
Den som frigjør menneskenes samfunn