Ord på veien 6: Babas foredrag i India (4)

Last ned denne boka →

Denne samlingen, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, tar til i august 1978 da Baba kom ut fra sitt langvarige fengselsopphold (fra 1971).

Etter fengselsoppholdet kommenterte Baba at Han så langt hadde gjentatt mange av de samme tingene i India, men at Han heretter bare ville snakke om nye ting. Og det gjorde Han. De ti årene fra 1980 til Babas bortgang i 1990 kjennetegnes av en flom av nye ideer og nyutvikling, noe materialet i denne siste boka i serien med Babas foredrag på engelsk i India bærer bud om.

Foredrag:

Bevegelse står øverst på dagsorden
Yogaens ånd
Trio i åndelig framgang
Hev deg over alle komplekser
Den verdigste delen av det menneskelige samfunn
Estetikk og mystikk
Dharma samiikśa
Det ikke-levendegjortes status i nyhumanistisk filosofi
Menneskeheten står på terskelen til en ny tid
Instinkt og hengivelse
Mikrovitum, den mystiske utstrålingen av kosmisk faktor
Den mangesidige frelsens nyetikk
Fire dimensjoner av mikropsykisk lengsel
Biopsykologi
Mikrovitum og dens virkning på menneskets kropp og sinn
Mikrovitaers mobilitet og bevegelse
Mikrovita og deres innflytelse på mikropsykiske og Makropsykiske kroppslige strukturer
Biologisk forvandling knyttet til psykisk omdanning, og omvendt
Pleksi og mikrovita
Materie og abstrakt
Kult, inferens og tilbøyelighet
Mikrovita og kosmologi
Kjertler og bikjertler
Sinnet vokser i størrelse
Den åndelige kult; høydepunktskulten
Ideasjon og meditasjon
Under Guruens beskyttelse
Menneskekroppen er en biologisk maskin