Hva slags litteratur utgir vi?

Vi utgir to kategorier av bøker. Den ene er oversettelser av foredrag gitt av Baba på engelsk. Ca. 200 slike foredrag er i dag tilgjengelig, og vi gir dem ut i 2020. (Antallet foredrag gitt på hindi og bengalsk er langt høyere, men det er ikke gitt tillatelse til å oversette disse fra engelske oversettelser.) Den andre kategorien av våre utgivelser er skrevet av andre, om Ananda Margas ideer, sosiale filosofi og annet.

Hvem var Baba?
Baba ble født i 1922 i India der han levde til sin bortgang i 1990. I 1955 grunnla han organisasjonen Ananda Marga “for selvrealisering og verdens velferd”. På 1980-tallet var Ananda Marga blitt en verdensomspennende bevegelse med feste i mer enn 160 land. Babas besøk til land utenfor India begrenset seg til to besøk på Filippinene (1968 og 1969) og til et antall land i Europa, Sørøst-Asia, Midtøsten (Tyrkia og Israel) og Amerika (Jamaica og Venezuela) i 1979. Del 3 og 4 av vår serie Ord på veien er fra reisene utenfor India.

Baba på siste halvdel av 1950-tallet

Babas sivile navn var Prabhat Rainjan Sarkar, som han brukte når han utga litteratur om verdslige emner—sosialøkonomi, vitenskapelige emner, historie, flora og fauna, m.m. Han brukte navnet Anandamurti i sin rolle som guru og forfatter om emner av åndelig art. Baba var navnet tilhengerne brukte om han. På en rekke språk betyr baba «far», mens den opprinnelige betydningen av baba på sanskrit er «den næreste og kjæreste».

Baba utviklet et stort ideologisk rammeverk med en rekke originale teorier, blant annet om sosialt kretsløp, nyhumanisme, mikrovita, og ikke minst den sosialøkonomiske teorien Prout. Baba var en åndelig guru og tenker som la stor vekt på praktisk åndelig utøvelse og moralsk liv. Hans diskurser og diktater (1955-90) er samlet i nærmere 200 bøker og samlinger.

Babas foredrag
Når Baba talte, var kun Ananda Margiier til stede og ingen utenforstående. En Ananda Margii er en som utøver Ananda Marga-meditasjon, følger bevegelsens retningslinjer og regler for livsstil, og er aktiv i organisasjonens tjeneste. I oversettelsen av Babas foredrag har vi ikke gjort noe for å tilrettelegge stoffet spesielt for allmennheten, eller uinnvidde. Vi har kun søkt å gjengi på norsk mest mulig klart og tydelig det Baba faktisk sa.

Litteratur av andre enn Baba
Ettersom Babas eget stoff er så innholdsrikt og fyndig, søker vi i de øvrige bøkene å tilrettelegge—også for interesserte utover Ananda Margas rekker.