Gud er med deg

Dere vet alle at den Høyeste Bevissthet er veldig nær dere. Han er så nær at ingenting kan være nærmere. Ettersom den Høyeste Bevissthet er overalt, er Han også det fjerneste punktet fra deg. Hvis du føler at Han er fjernt fra deg blir Han så fjern at du ikke kan måle avstanden.

Hvis du tenker at den Høyeste Bevissthet er stor og vidstrakt vil Han fremstå som så svær og enorm at du vil bli forvirret. Han vil vise seg som så strålende at øynene dine vil lukke seg ved Hans syn. Han er Skaperen av dette uttrykte universet. Men Han er også i universets minste atom. Hvis Han ikke var så liten, så subtil, hvordan kunne Han da komme inn i noe så lite som et atom?

Han åpenbarer seg for deg i overensstemmelse med dine følelser for Han. Hvis du er subtil er Han nærmest deg; hvis du er grov er Han fjernest fra deg. Føler dere at den Høyeste Bevissthet er her i Ranchi eller i Amerika? Han er så nær som i din jegfølelse, og så langt unna som et fjernt land. Når du tenker at Han er her, er Han nærmere enn her. Han er så nær at det er vanskelig å måle avstanden. Du søker Han i hulene i Himalaya og vandrer her og der og Han er ingensteds. Men når du blir bevisst Han vet du at Han var med deg i din søken og at Han fantes i hjertet ditt.

Han deler dine gleder og sorger, og Han er med deg i tykt og tynt. Han forlater deg aldri selv om alle andre har forlatt deg.

Alle levende vesener er barn av Udødelighet. Dere er født i evighet og dere går mot udødelighet. Derfor er det ingen grunn til å være redd, nedslått eller lei seg under noen omstendighet.

Tenk aldri at livet ditt er blitt verdiløst. Det ligger i dine hender å gjøre livet ditt verdifullt eller kaste det bort. Hvis du er klar over at den Høyeste Bevissthet alltid er med deg, i deg, og at Han er det Største av alle vesener og det finnes ingen som elsker deg så høyt, vil du ikke ha noen grunn til å føle at livet ditt er blitt meningsløst.

23. mai 1971, Ranchi

Fra Ord på veien 2