Sinnslære

Utgis august 2021

Sinnet holder til i hjernen og finnes midt mellom vår åndelige verden og den fysiske. Mer enn en ting, eller et organ eller et vesen, er sinnet en tilstand; vår tilstand.

Vi er ikke kropper med bevissthet som fødes og død, vi er sinn med økende bevissthet som fødes og død i stadig mer komplekse og sofistikerte kropper, som mer utviklede vesener og organismer. Sinnet står helt sentralt i evolusjonen, fra primitive livsformer, planter og dyr mot en stadig mer subtil virkelighet. Kropper er framkomstmidler som sinn beveger seg med.

Sinnslære handler om sinnets opprinnelse og utvikling, hva sinnet består av og hva som skjer med det under ulike omstendigheter, hvordan sinnet agerer og høster reaksjoner av sine handlinger, konsekvensene av å leve med slike ervervete drivkrefter, hva som påvirker sinnet og hva dette fører til, samt sinnets oppfyllelse og endelige mål.

Sinn oppstår av materie, som igjen er skapt av Kosmisk bevissthet. Denne Kosmiske skapelsesprosessen er todelt:

  • Først utadrettet; fra ren Kosmisk bevissthet mot stadig mer grovt, til det ender i fast materie.
  • Deretter innadrettet; fra det grove mot den opprinnelige super-subtile Høyeste Bevissthet.

Individuelt sinn oppstår i den innadrettete skapelsesprosessen, under egnede omstendigheter i den materielle skapelsen. Så sinnet er oppstått av materie, som igjen oppsto av Kosmisk Bevissthet. Med dette innledes reisen tilbake til den Høyeste Bevissthet, gjennom en lang, lang rekke av former for stadig mer utviklet liv og tilværelse.

Sinnet har fem sjikt eller lag:

  • Begjær
  • Bevisst vilje
  • Overmentalt sinn
  • Sublimt sinn
  • Sjelelig sinn

Utover dette har mennesket sin sjel som kjenner til alt i ens liv, både i fortid, nåtid og fremtid. Menneskesjelen er som alt annet et uttrykk for den Kosmiske altgjennomstrømmende, allestedsnærværende sjel. Når sinnet går opp i denne kalles det frigjøring.

Sinnet knytter seg til omverdenen gjennom inferenser som strømmer fra ytre ting. Inferenser er ørsmå biter av elementenes bølger, de som bygger vår verden—rom (eter), luft, lys, flytende og fast materie. Et sinn kan oppfatte mer eller mindre av disse inferensene ut fra sanseorganenes tilstand og sinnets nærvær og evne.

Sinnet oppfatter og begriper også mikrovita. De er ulike former for subatomært mikroliv som kommuniserer grunnleggende krefter og begreper og gir fysisk og mental energi:

  • Positive mikrovita virker oppløftende og opphøyende og virker hovedsakelig på det mentale plan
  • Nøytrale mikrovita bidrar til alle slags verdslige prosesser
  • Negative mikrovita er nedbrytende og forgrovende og virker hovedsakelig på det fysiske plan

Sinnet har fire tilstander: våken, drøm, søvn og transcendental enhet. Rent praktisk deles sinnets funksjoner inn i det bevisste, underbevisste og det ubevisste.

I august 2021 kommer Sinnslære, boka om dette sinnet.