Ord på veien 1: Babas foredrag i India (1)

Last ned denne boka →

Materialet i denne første boka, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, stammer fra rundt midten på 1960-tallet. I denne perioden vokste Ananda Marga raskt, fra å være en lokal åndelig bevegelse sentrert rundt Babas hjemsted Jamalpur, til å bli en stor og kjent sosial-åndelig bevegelse i hele India. Et betydelig antall medlemmer kom fra middelklassen, mange med fremstående stillinger i offentlige etater og myndigheter. Ananda Margiienes kompromissløse holdning mot kastevesenet, korrupsjon, kommunisme og kapitalisme skaffet etter hvert organisasjonen mange fiender. I den følgende tiden, med forfølgelse og myndighetenes fengsling av Baba, fra 1971 til 1978, og av tusener av margiier under den store unntakstilstanden (1975-77), ble Ananda Marga spredd verden over.

I tidsrommet denne delen dekker fantes det knapt medlemmer av Ananda Marga utenfor India. Dermed var det heller ikke behov for at Baba skulle snakke på engelsk ved større samlinger. De fleste foredragene fra denne perioden ble således gitt på hindi og bengali, foruten da Han besøkte Sør-India der Han alltid talte på engelsk. Likevel ga Han foredrag på engelsk også i Nord-India i denne perioden. Dette skjedde først og fremst da han formulerte og foreleste om den sosialøkonomiske teorien Prout, men også ved en rekke andre tilfeller, som denne serien vitner om.

Mens kapitlene i Ide og ideologi (1959) var blitt omhyggelig redigert av Baba selv etter at Han hadde gitt foredragene som ligger til grunn for den boka, er foredragene i denne serien derimot uredigerte. Alt er som Han sa det der og da.

Med denne serien og Ide og ideologi utgir vi på norsk samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så fremt det ikke dukker opp ytterligere materiale som opprinnelig ble gitt på engelsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført av noen, eller i samarbeid med noen, som kan hindi eller bengali. Oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og Baba brukte gjerne en del engelsk selv når Han ga foredrag på hindi eller bengali. Retningslinjen er like fullt at oversettelser skal skje direkte fra originalspråket.

Foredragene i denne boka:

Gjør sinnet ditt lett
Den noumenale Skaperen
Utøver av det Store
Navn på den Høyeste
Gáyattrii-rytme og «Gáyattrii-mantraet»
Det Kosmologiske System; Brahmacakra
Frelsens tilstand og hvordan den oppnås
Dharmas mark
Kjenn deg selv
Det blinde sinnet og samvittighet
Det forårsakende opphavet
Hvordan å korrigere syndere
De tre vesentlige faktorene
Hengivelse, den eneste vei til frelse
Den Høyeste og Hans navn
Den Høyeste Erkjennelse
Hvordan konsentrere seg
Rádhiká shakti
Det Høyeste Vesens storslagenhet