Det ikke-levendegjortes status i nyhumanistisk filosofi

Nyhumanisme omfatter ikke bare mennesker og levende vesener, som planter og dyr, men også alle ikke-levendegjorte ting, for omfanget og rekkevidden av nyhumanisme strekker seg helt inn til de aller minste partiklene i subatomær materie. Hva er nyhumanisme? Nyhumanisme er nylig forklart humanisme. I det siste hundreåret har ordene «humanisme» og «menneskehet» vært svært populære, […]

Noen ord på veien

Sádhaná, åndelig utøvelse, betyr “å fullføre reisen”. Hver eneste skapning her i universet må fullføre sin reise. Hvert eneste ion, hver celle, hvert vesen som er født må fullføre reisen som, for tiltrekningen øker hele tiden mellom den enkelte og det Kosmiske, mellom det enkelte levende vesen og Gud. Denne fortsatte reisen har pågått helt […]