Det sosiale systemet og overlegenhets- og mindreverdskomplekser

Folk flest lider av enten overlegenshetskompleks eller mindreverdskompleks. Et balansert sinn er en av de mest essensielle kvalitetene en kan ha. Det er tilstanden der en person ikke lider av noe kompleks, det vil si verken overlegenhetskompleks eller mindreverdskompleks, verken fryktkompleks eller hatkompleks. Folk bør ikke ha noen som helst komplekser, de bør ikke lide …