Ord på veien 2: Babas foredrag i India (2)

Last ned denne boka →

Denne boka tar for seg foredrag, opprinnelig gitt på engelsk, fra slutten av 1960-tallet frem til fengslingen av Baba i slutten av desember 1971.

Foredragene i denne boka:

Bevegelse mot fullkommenhet er Dharma
Den Høyestes lek
Det kosmologiske systemet
Mudrá
Oṋḿkára og Iśt́a Mantra
Den Høyeste Bevissthets universelle uttrykk
Hengivelse, frigjøring og den Høyeste Bevissthet
Makropsykisk streben
Den mest subtile tendensen
Ditt personlige forhold til Gud
Den hengivnes lykksalighet
Bruk deg selv ordentlig for å nå Gud
Gud er med deg
Du lever som Gud vil
Den enkeltes ånd og Kosmisk ånd
Det beste stedet
Levende veseners dharma og guddommelig dharma
Den Ene og de mange nullenel
Tilskriv alt og alle Brahmas vesen
Guds lyd
Født to ganger
Fire former for tjeneste
Han er overalt
Okkulte krefter eller den Høyeste Bevissthet?
Det bio-psykiske åndelige systemet med kiirtan

Den Høyestes lek

Det er ett vesen, eller en personlighet, her i universet. Tilsynelatende er dere mange, men i bunn og grunn er dere ett. Den ene er manifestert i de mange.

Khila på sanskrit betyr lås. Akhila betyr dermed «det som ikke kan holdes inne eller lukkes,» det vil si dette universet. Skapelsen av dette universet—universets substans—er ett, selv om skapelsen er mangfoldig. Hvorfor skjer denne skapelsen av en til mange? Svaret finnes bare hos Skaperen, den Høyeste. Filosofer besvare dette spørsmålet, men klarer det ikke; hvor langt kan en mikrokosmisk hjerne med sine små nervetråder nå? Selv om et individ bruker alle sine mentale krefter vil ikke vedkommende lykkes i å svare. Den hengivnes tilnærming til det spørsmålet er derimot en annen. Den hengivne går inn i Guds sinn, mingler sitt sinn med det Høyeste Vesens, og får vite noen av hemmelighetene i Guds sinn innenfra.

De hengivne sier at Gud er Høyest. De synger Hans ære og forsvarer alle Hans handlinger. Derfor sier Gud: «Mine hengivne er større enn Meg.» En vanlig person sier: «Å Gud, vi blir slitne av din lek (liilá). Hva skal den være godt for? Vi lider alle sammen og du kaller det en lek.» Den hengivne der-imot forsvarer Gud på denne måten: «Min Høyeste var helt alene før skapelsen. En blir gal hvis en er alene i et digert tomt hus. Gud var rastløs før skapelsen. Han kunne verken elske eller være sint på noen. Så skapelsen var en tvangshandling. Han har skapt alle disse formene ved å multiplisere Seg Selv. Da Gud var alene hadde Han kraft til å se, men det var ingen ting å se. Nå som Han har innledet skapelsen ser Han alt Han tenker. Hvis vi er Hans egne former, og kjenner oss litt rastløse i skapelsen Hans, er vi velsignet for vi redder vår Høyeste fra den rastløsheten det er å være fullstendig alene.»

Slik ser en hengiven på skapelsen hemmelighet. Vi er alle del av det Høyeste Vesenet—Han leker med Seg Selv i alle våre former. Dette er en guddommelig lek. Han leker gjemsel med Seg Selv. Søk Han i din lille jeg-følelse og du vil finne kongenes Konge der. Og betegnelsen på denne søkingen er åndelig utøvelse (sádhaná).

Hvis du ikke vil gå inn, ønsker du å gå ut da? Men hvor vil du gå, ettersom Han er overalt her i universet og omgir dette universet? Du kan ikke gå utenfor Han. Han er der, inni og utenpå—i ditt lille jeg så vel som i dette svære universet. Han alene er ett Eneste Vesen som gjennomstrømmer alle former.

Ved å tenke på Han blir en fri fra alle slags bindinger, som frykt osv. og en som er fri fra bindinger er Han Selv. Å kjenne Han er å være Han. Dette er måten å etablere seg med Han på, å bli det Eneste Vesenet—ved å transcendere de mange formene.

Å bli ett med dette Eneste Vesenet gjennom å utøve åndelighet er din fødselsrett som ingen kan ta fra deg. Spark alle hindringer bort fra din vei og bli ett med Han. Ikke vær redd for noen. Den Høyeste er med deg. Han vil lede deg framover. Seieren er din.

23. mai 1969 kveld, Ranchi

Fra Ord på veien 2

Ord på veien 1: Babas foredrag i India (1)

Last ned denne boka →

Materialet i denne første boka, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, stammer fra rundt midten på 1960-tallet. I denne perioden vokste Ananda Marga raskt, fra å være en lokal åndelig bevegelse sentrert rundt Babas hjemsted Jamalpur, til å bli en stor og kjent sosial-åndelig bevegelse i hele India. Et betydelig antall medlemmer kom fra middelklassen, mange med fremstående stillinger i offentlige etater og myndigheter. Ananda Margiienes kompromissløse holdning mot kastevesenet, korrupsjon, kommunisme og kapitalisme skaffet etter hvert organisasjonen mange fiender. I den følgende tiden, med forfølgelse og myndighetenes fengsling av Baba, fra 1971 til 1978, og av tusener av margiier under den store unntakstilstanden (1975-77), ble Ananda Marga spredd verden over.

I tidsrommet denne delen dekker fantes det knapt medlemmer av Ananda Marga utenfor India. Dermed var det heller ikke behov for at Baba skulle snakke på engelsk ved større samlinger. De fleste foredragene fra denne perioden ble således gitt på hindi og bengali, foruten da Han besøkte Sør-India der Han alltid talte på engelsk. Likevel ga Han foredrag på engelsk også i Nord-India i denne perioden. Dette skjedde først og fremst da han formulerte og foreleste om den sosialøkonomiske teorien Prout, men også ved en rekke andre tilfeller, som denne serien vitner om.

Mens kapitlene i Ide og ideologi (1959) var blitt omhyggelig redigert av Baba selv etter at Han hadde gitt foredragene som ligger til grunn for den boka, er foredragene i denne serien derimot uredigerte. Alt er som Han sa det der og da.

Med denne serien og Ide og ideologi utgir vi på norsk samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så fremt det ikke dukker opp ytterligere materiale som opprinnelig ble gitt på engelsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført av noen, eller i samarbeid med noen, som kan hindi eller bengali. Oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og Baba brukte gjerne en del engelsk selv når Han ga foredrag på hindi eller bengali. Retningslinjen er like fullt at oversettelser skal skje direkte fra originalspråket.

Foredragene i denne boka:

Gjør sinnet ditt lett
Den noumenale Skaperen
Utøver av det Store
Navn på den Høyeste
Gáyattrii-rytme og «Gáyattrii-mantraet»
Det Kosmologiske System; Brahmacakra
Frelsens tilstand og hvordan den oppnås
Dharmas mark
Kjenn deg selv
Det blinde sinnet og samvittighet
Det forårsakende opphavet
Hvordan å korrigere syndere
De tre vesentlige faktorene
Hengivelse, den eneste vei til frelse
Den Høyeste og Hans navn
Den Høyeste Erkjennelse
Hvordan konsentrere seg
Rádhiká shakti
Det Høyeste Vesens storslagenhet

Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika

Last ned denne boka  →

Denne samlingen stammer fra Babas to besøk i Maharlika (Filippinene) i 1968 og 1969, og fra Bangkok, Taiwan, Haifa, Istanbul, Kingston og Caracas i 1979.

Mens kapitlene i Ide og ideologi (1959) var blitt omhyggelig redigert av Baba selv etter at Han hadde gitt foredragene som ligger til grunn for den boka, er foredragene i Ord på veien-serien derimot uredigerte. Alt er som Han sa det der og da.

Foredragene i denne boka:

Fullfør arbeidet ditt med bare denne kroppen
Menneskenes Gud
Jeg tilhører dere
Utnytt alle dine potensialer
Stadier av samádhi
Kaola og Mahákaola
Lengselen etter det Store
Overgivelse
Den Høyeste Bevissthet i alle
Ideologisk strøm og den åttefoldige vei
Livets grunnleggende prinsipper
Kunst og vitenskap
Sju hemmeligheter
Mennesket og dets ideologiske bestemmelse
De tre menneskeartene
Universets kjerne
Kiirtan og dans
Selvsuggesjon og ytre innprenting
De to menneskelige tilnærmingsmåtene
Akustiske røtter; grunnlyder
Høydepunktstilværelse
Handling og reaksjon
Årsak og virkning
Hva er yoga?
De grunnleggende faktorene i yoga
Subjektiv tilnærming og objektiv tilpasning
Mystikk og yoga
Den største sannhet
Vokt dere for dogme
Subjektiv tilnærming gjennom objektiv tilpasning
Det forårsakende opphavet
Dogme og menneskelig intellekt
Aldri mer dogme
Parama Puruśa den Store
Fire slags framskritt
Vær fri for alle komplekser
Frelsens vei
Den strålende marsjen

Ord på veien 4: Babas foredrag i Europa

Last ned denne boka

Denne samlingen inneholder foredrag fra Babas to reiser i Europa i 1979. Boka inneholder seks foredrag som ikke finnes i Baba in Fiesch: «Målet for menneskets ideasjon», «Et uttrykk er aldri alene», «Universelt slektskap», «Han tenker og vi fornemmer», «Menneskelivet og dets mål» og «Å redde menneskeheten». Med dette er denne boka den komplette samlingen av samtlige foredrag fra Europa.

Med serien Ord på veien, og Ide og ideologi, gir vi ut på norsk samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så lenge det ikke dukker opp ytterligere materiale opprinnelig gitt på engelsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført i samarbeid med noen som kan hindi eller bengali. De foreliggende oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og Baba brukte gjerne en hel del engelsk selv i foredrag på hindi eller bengali, men retningslinjen er uansett at oversettelser skal foretas direkte fra originalspråket.

Foredrag i denne boka:

Hvordan finne den Store
Alles fødselsrett
Den eneste kult
Redusere avstanden til Kjernen
Utgangspunktet og sluttpunktet
Dans, mudrá og tantra
Den Høyeste Betrakteren og den Store Tyven
Den Stores navn
Et helt personlig vesen
Han vet hva Han har å gjøre
Mikrokosmos og dets gjenstand for ideasjon
Den Høyeste Bevissthet, ikke skrifter
Táraka Brahmas komme
To hundre speil
Målet for menneskets ideasjon
En bør vite alt
De fire tilnærmingsmåtene
Utover erfaringen av tid
Den noumenale årsaken og den personlige Gud
Dere bør gå inn for dette
Shivas sju hemmeligheter
Danser og veien til opplysning
Hva er du?
Fra det fysiske plan til høydepunktet
Sosiale dyr og venner
Puńya døgnet rundt
Muligheten til å bli ett med Han
Et uttrykk er aldri alene
Verdien av dans
Den Store Buddhas grunnprinsipper
Velg ditt objekt med stor omhu
Menneskelige uttrykk og menneskelige bevegelser
Alt kommer av noe
Å gjøre menneskets universelt
Den virkelige verdien av det menneskelige vesen
Den universelle familie
Han tenker og vi fornemmer
Menneskelivet og dets mål
Å redde menneskeheten