Den Høyestes lek

Det er ett vesen, eller en personlighet, her i universet. Tilsynelatende er dere mange, men i bunn og grunn er dere ett. Den ene er manifestert i de mange.

Khila på sanskrit betyr lås. Akhila betyr dermed «det som ikke kan holdes inne eller lukkes,» det vil si dette universet. Skapelsen av dette universet—universets substans—er ett, selv om skapelsen er mangfoldig. Hvorfor skjer denne skapelsen av en til mange? Svaret finnes bare hos Skaperen, den Høyeste. Filosofer besvare dette spørsmålet, men klarer det ikke; hvor langt kan en mikrokosmisk hjerne med sine små nervetråder nå? Selv om et individ bruker alle sine mentale krefter vil ikke vedkommende lykkes i å svare. Den hengivnes tilnærming til det spørsmålet er derimot en annen. Den hengivne går inn i Guds sinn, mingler sitt sinn med det Høyeste Vesens, og får vite noen av hemmelighetene i Guds sinn innenfra.

De hengivne sier at Gud er Høyest. De synger Hans ære og forsvarer alle Hans handlinger. Derfor sier Gud: «Mine hengivne er større enn Meg.» En vanlig person sier: «Å Gud, vi blir slitne av din lek (liilá). Hva skal den være godt for? Vi lider alle sammen og du kaller det en lek.» Den hengivne der-imot forsvarer Gud på denne måten: «Min Høyeste var helt alene før skapelsen. En blir gal hvis en er alene i et digert tomt hus. Gud var rastløs før skapelsen. Han kunne verken elske eller være sint på noen. Så skapelsen var en tvangshandling. Han har skapt alle disse formene ved å multiplisere Seg Selv. Da Gud var alene hadde Han kraft til å se, men det var ingen ting å se. Nå som Han har innledet skapelsen ser Han alt Han tenker. Hvis vi er Hans egne former, og kjenner oss litt rastløse i skapelsen Hans, er vi velsignet for vi redder vår Høyeste fra den rastløsheten det er å være fullstendig alene.»

Slik ser en hengiven på skapelsen hemmelighet. Vi er alle del av det Høyeste Vesenet—Han leker med Seg Selv i alle våre former. Dette er en guddommelig lek. Han leker gjemsel med Seg Selv. Søk Han i din lille jeg-følelse og du vil finne kongenes Konge der. Og betegnelsen på denne søkingen er åndelig utøvelse (sádhaná).

Hvis du ikke vil gå inn, ønsker du å gå ut da? Men hvor vil du gå, ettersom Han er overalt her i universet og omgir dette universet? Du kan ikke gå utenfor Han. Han er der, inni og utenpå—i ditt lille jeg så vel som i dette svære universet. Han alene er ett Eneste Vesen som gjennomstrømmer alle former.

Ved å tenke på Han blir en fri fra alle slags bindinger, som frykt osv. og en som er fri fra bindinger er Han Selv. Å kjenne Han er å være Han. Dette er måten å etablere seg med Han på, å bli det Eneste Vesenet—ved å transcendere de mange formene.

Å bli ett med dette Eneste Vesenet gjennom å utøve åndelighet er din fødselsrett som ingen kan ta fra deg. Spark alle hindringer bort fra din vei og bli ett med Han. Ikke vær redd for noen. Den Høyeste er med deg. Han vil lede deg framover. Seieren er din.

23. mai 1969 kveld, Ranchi

Fra Ord på veien 2

Ord på veien 1: Babas foredrag i India (1)

Last ned denne boka →

Materialet i denne første boka, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, stammer fra rundt midten på 1960-tallet. I denne perioden vokste Ananda Marga raskt, fra å være en lokal åndelig bevegelse sentrert rundt Babas hjemsted Jamalpur, til å bli en stor og kjent sosial-åndelig bevegelse i hele India. Et betydelig antall medlemmer kom fra middelklassen, mange med fremstående stillinger i offentlige etater og myndigheter. Ananda Margiienes kompromissløse holdning mot kastevesenet, korrupsjon, kommunisme og kapitalisme skaffet etter hvert organisasjonen mange fiender. I den følgende tiden, med forfølgelse og myndighetenes fengsling av Baba, fra 1971 til 1978, og av tusener av margiier under den store unntakstilstanden (1975-77), ble Ananda Marga spredd verden over.

I tidsrommet denne delen dekker fantes det knapt medlemmer av Ananda Marga utenfor India. Dermed var det heller ikke behov for at Baba skulle snakke på engelsk ved større samlinger. De fleste foredragene fra denne perioden ble således gitt på hindi og bengali, foruten da Han besøkte Sør-India der Han alltid talte på engelsk. Likevel ga Han foredrag på engelsk også i Nord-India i denne perioden. Dette skjedde først og fremst da han formulerte og foreleste om den sosialøkonomiske teorien Prout, men også ved en rekke andre tilfeller, som denne serien vitner om.

Mens kapitlene i Ide og ideologi (1959) var blitt omhyggelig redigert av Baba selv etter at Han hadde gitt foredragene som ligger til grunn for den boka, er foredragene i denne serien derimot uredigerte. Alt er som Han sa det der og da.

Med denne serien og Ide og ideologi utgir vi på norsk samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så fremt det ikke dukker opp ytterligere materiale som opprinnelig ble gitt på engelsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført av noen, eller i samarbeid med noen, som kan hindi eller bengali. Oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og Baba brukte gjerne en del engelsk selv når Han ga foredrag på hindi eller bengali. Retningslinjen er like fullt at oversettelser skal skje direkte fra originalspråket.

Foredragene i denne boka:

Gjør sinnet ditt lett
Den noumenale Skaperen
Utøver av det Store
Navn på den Høyeste
Gáyattrii-rytme og «Gáyattrii-mantraet»
Det Kosmologiske System; Brahmacakra
Frelsens tilstand og hvordan den oppnås
Dharmas mark
Kjenn deg selv
Det blinde sinnet og samvittighet
Det forårsakende opphavet
Hvordan å korrigere syndere
De tre vesentlige faktorene
Hengivelse, den eneste vei til frelse
Den Høyeste og Hans navn
Den Høyeste Erkjennelse
Hvordan konsentrere seg
Rádhiká shakti
Det Høyeste Vesens storslagenhet

Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika

Last ned denne boka  →

Denne samlingen stammer fra Babas to besøk i Maharlika (Filippinene) i 1968 og 1969, og fra Bangkok, Taiwan, Haifa, Istanbul, Kingston og Caracas i 1979.

Mens kapitlene i Ide og ideologi (1959) var blitt omhyggelig redigert av Baba selv etter at Han hadde gitt foredragene som ligger til grunn for den boka, er foredragene i Ord på veien-serien derimot uredigerte. Alt er som Han sa det der og da.

Foredragene i denne boka:

Fullfør arbeidet ditt med bare denne kroppen
Menneskenes Gud
Jeg tilhører dere
Utnytt alle dine potensialer
Stadier av samádhi
Kaola og Mahákaola
Lengselen etter det Store
Overgivelse
Den Høyeste Bevissthet i alle
Ideologisk strøm og den åttefoldige vei
Livets grunnleggende prinsipper
Kunst og vitenskap
Sju hemmeligheter
Mennesket og dets ideologiske bestemmelse
De tre menneskeartene
Universets kjerne
Kiirtan og dans
Selvsuggesjon og ytre innprenting
De to menneskelige tilnærmingsmåtene
Akustiske røtter; grunnlyder
Høydepunktstilværelse
Handling og reaksjon
Årsak og virkning
Hva er yoga?
De grunnleggende faktorene i yoga
Subjektiv tilnærming og objektiv tilpasning
Mystikk og yoga
Den største sannhet
Vokt dere for dogme
Subjektiv tilnærming gjennom objektiv tilpasning
Det forårsakende opphavet
Dogme og menneskelig intellekt
Aldri mer dogme
Parama Puruśa den Store
Fire slags framskritt
Vær fri for alle komplekser
Frelsens vei
Den strålende marsjen

Ord på veien 4: Babas foredrag i Europa

Last ned denne boka

Denne samlingen inneholder foredrag fra Babas to reiser i Europa i 1979. Boka inneholder seks foredrag som ikke finnes i Baba in Fiesch: «Målet for menneskets ideasjon», «Et uttrykk er aldri alene», «Universelt slektskap», «Han tenker og vi fornemmer», «Menneskelivet og dets mål» og «Å redde menneskeheten». Med dette er denne boka den komplette samlingen av samtlige foredrag fra Europa.

Med serien Ord på veien, og Ide og ideologi, gir vi ut på norsk samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så lenge det ikke dukker opp ytterligere materiale opprinnelig gitt på engelsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført i samarbeid med noen som kan hindi eller bengali. De foreliggende oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og Baba brukte gjerne en hel del engelsk selv i foredrag på hindi eller bengali, men retningslinjen er uansett at oversettelser skal foretas direkte fra originalspråket.

Foredrag i denne boka:

Hvordan finne den Store
Alles fødselsrett
Den eneste kult
Redusere avstanden til Kjernen
Utgangspunktet og sluttpunktet
Dans, mudrá og tantra
Den Høyeste Betrakteren og den Store Tyven
Den Stores navn
Et helt personlig vesen
Han vet hva Han har å gjøre
Mikrokosmos og dets gjenstand for ideasjon
Den Høyeste Bevissthet, ikke skrifter
Táraka Brahmas komme
To hundre speil
Målet for menneskets ideasjon
En bør vite alt
De fire tilnærmingsmåtene
Utover erfaringen av tid
Den noumenale årsaken og den personlige Gud
Dere bør gå inn for dette
Shivas sju hemmeligheter
Danser og veien til opplysning
Hva er du?
Fra det fysiske plan til høydepunktet
Sosiale dyr og venner
Puńya døgnet rundt
Muligheten til å bli ett med Han
Et uttrykk er aldri alene
Verdien av dans
Den Store Buddhas grunnprinsipper
Velg ditt objekt med stor omhu
Menneskelige uttrykk og menneskelige bevegelser
Alt kommer av noe
Å gjøre menneskets universelt
Den virkelige verdien av det menneskelige vesen
Den universelle familie
Han tenker og vi fornemmer
Menneskelivet og dets mål
Å redde menneskeheten

Ide og ideologi

Last ned denne boka →

Ide og ideologi er det første kjente verk som logisk og fornuftig forklarer hva skapelsen kommer av, hvordan den oppstår og henger sammen, hvordan sinn oppstår av fysisk materie, utvikler seg, og til slutt går opp i det Kosmiske og det Store Uendelige—og hva som knytter en slik omfattende filosofi til sosialøkonomiske realiteter.

To verker utgjør Ananda Margas filosofiske grunnlag: Ide og ideologi (1959) og Ánanda Sutram (1961). Disse ledsager og kompletterer hverandre i den grad at sistnevnte, med sine 85 sutraer på sanskrit og deres forklaringer, kan anses som førstnevnte i kortform.

Skal man si noe kortfattet om Ide og ideologi må det bli at det er det første kjente verk som resonnerer logisk om hva skapelsen kommer av, hvordan den utvikler seg og hva den blir til. Teksten forklarer vitenskapelig hvordan sinn oppstår av fysisk materie, utvikler seg gjennom å ta bolig i en lang rekke stadig mer sammensatte kropper, blir mer og mer bevisst som menneskelig sinn, for til slutt å gå opp i først det Kosmiske og til slutt det opphavelige Uendelig Store. Sist, men ikke minst, får vi innsikt i hva som knytter en slik omfattende kosmologi til jordiske sosialøkonomiske realiteter i en sammenfattende ideologi.

“Når sinnets bølgelengde til slutt blir uendelig, og dets bølger er blitt rette, vil sinnet bli omdannet til sjel. Dette er en tilstand av oppfyllelse. Her har de psykiske bølgene oppnådd parallellitet med sjelens åndelige bølger. Slik psykisk-åndelig parallellitet kalles ide. Når denne ideen fattes på det psykiske plan er det ideologi. Ideologi er dermed begripelse av ide og ingenting annet. Denne definisjonen av ideologi gir ikke rom for å kalle en persons, et partis, en nasjons eller en føderasjons materialistiske eller politiske prinsipper for ideologi. Vår ideologi innebærer en åndelig forståelse; en inspirasjon som har parallellitet med det Åndelige Vesen.”

I Shrii Prabhat Rainjan Sarkars forfatterskap er Ide og ideologi unikt av flere grunner. Det er det eneste av hans omkring 20 hovedverk som ble forfattet på engelsk. Foredragene som ligger til grunn for boka Ide og ideologi ble holdt på engelsk med islett av hindi under et ti-dagers filosofiseminar holdt i Jamalpur, Bihar, India. At foredragene ble gitt på engelsk var uvanlig ettersom Shrii Sarkar pleide å tale på enten hindi eller bengali i nord-India i denne perioden da Ananda Marga var utbredt kun i India.

Etter seminaret ga Sarkar nye diktater for hvert foredrag, som han igjen fikk lest opp for seg og redigerte ytterligere. Dette var Sarkars standard måte å forfatte bøker på: først foredrag uten manuskript, etterfulgt av diktater, som i sin tur ble nøye gjennomgått av han selv. Førsteutgaven av Ide og ideologi gikk i trykken i august 1959.

Dette verket er også spesielt fordi det skulle gå nærmere 30 år før Sarkar ga tillatelse til at boka kunne oversettes til andre språk. Dermed var Ide og ideologi hans eneste hovedverk som ikke ble utgitt på noe indisk språk på 1950- og 60-tallet, den gang Ananda Marga vokste raskt i India og ikke var utbredt i andre land. Det er bemerkelsesverdig at de to filosofiske grunnsteinene Ide og ideologi og Ánanda Sútram ble forfattet på henholdsvis engelsk og sanskrit, og ikke på et indisk dagligspråk. Disse to verkenes sentrale stilling tatt i betrakting er dette noe som peker fram mot den verdensomspennende spredning filosofien og organisasjonen skulle få, noe medlemmene i India den gang ikke kunne forestille seg.

I Ide og ideologi står den kosmiske prosessen i fokus. De elementære termene og benevnelsene var blitt forklart av forfatteren tidligere, og figurerer i den engelske teksten uten videre på sanskrit. Ide og ideologi kan dermed være til dels utilgjengelig for lesere som ikke allerede er kjent med disse begrepene. Samtidig synes det feil å si at norsk språk og kultur er fremmed for bokas innhold. Det synes riktigere å si at det kreves noen nye ord på bokmål for å kunne gjengi denne teksten mest mulig korrekt. Dette behovet er forsøkt imøtekommet med nye sammensetninger av standard norske ord.

Forfatteren Shrii Prabhat Rainjan Sarkar, også kjent som Shrii Shrii Anandamurti, var en åndelig veileder, filosof og sosial tenker. I 1955 grunnla han den sosial-åndelige organisasjonen Ananda Marga som underviser i yoga og meditasjon og driver sosiale prosjekter verden over. Shrii Shrii Anandamurti utga et antall banebrytende verker, blant annet om teoriene Prout, mikroliv (mikrovita), det sosiale kretsløpet og filosofien nyhumanisme.

Kapitlene i boka:

Den sentrifugale skapelsesprosessen og livskraft
Den sentripetale skapelsesprosessen og sinn
Elementene, inferenser og organer
Sinn, livsenergiorgan og mentale tilbøyeligheter
Sinnets lag
Sjel, høyeste sjel og åndelig utøvelse
Liv, død og uforløste drivkrefter
Universets skapelse
Psykisk-åndelig parallellitet
Sanne revolusjonæres plass i det sosiale kretsløpet
Den kosmiske familien