Ord på veien 4: Babas foredrag i Europa

Last ned denne boka

Denne samlingen inneholder foredrag fra Babas to reiser i Europa i 1979. Boka inneholder seks foredrag som ikke finnes i Baba in Fiesch: «Målet for menneskets ideasjon», «Et uttrykk er aldri alene», «Universelt slektskap», «Han tenker og vi fornemmer», «Menneskelivet og dets mål» og «Å redde menneskeheten». Med dette er denne boka den komplette samlingen av samtlige foredrag fra Europa.

Med serien Ord på veien, og Ide og ideologi, gir vi ut på norsk samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så lenge det ikke dukker opp ytterligere materiale opprinnelig gitt på engelsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført i samarbeid med noen som kan hindi eller bengali. De foreliggende oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og Baba brukte gjerne en hel del engelsk selv i foredrag på hindi eller bengali, men retningslinjen er uansett at oversettelser skal foretas direkte fra originalspråket.

Foredrag i denne boka:

Hvordan finne den Store
Alles fødselsrett
Den eneste kult
Redusere avstanden til Kjernen
Utgangspunktet og sluttpunktet
Dans, mudrá og tantra
Den Høyeste Betrakteren og den Store Tyven
Den Stores navn
Et helt personlig vesen
Han vet hva Han har å gjøre
Mikrokosmos og dets gjenstand for ideasjon
Den Høyeste Bevissthet, ikke skrifter
Táraka Brahmas komme
To hundre speil
Målet for menneskets ideasjon
En bør vite alt
De fire tilnærmingsmåtene
Utover erfaringen av tid
Den noumenale årsaken og den personlige Gud
Dere bør gå inn for dette
Shivas sju hemmeligheter
Danser og veien til opplysning
Hva er du?
Fra det fysiske plan til høydepunktet
Sosiale dyr og venner
Puńya døgnet rundt
Muligheten til å bli ett med Han
Et uttrykk er aldri alene
Verdien av dans
Den Store Buddhas grunnprinsipper
Velg ditt objekt med stor omhu
Menneskelige uttrykk og menneskelige bevegelser
Alt kommer av noe
Å gjøre menneskets universelt
Den virkelige verdien av det menneskelige vesen
Den universelle familie
Han tenker og vi fornemmer
Menneskelivet og dets mål
Å redde menneskeheten

Ide og ideologi

Last ned denne boka →

Ide og ideologi er det første kjente verk som logisk og fornuftig forklarer hva skapelsen kommer av, hvordan den oppstår og henger sammen, hvordan sinn oppstår av fysisk materie, utvikler seg, og til slutt går opp i det Kosmiske og det Store Uendelige—og hva som knytter en slik omfattende filosofi til sosialøkonomiske realiteter.

To verker utgjør Ananda Margas filosofiske grunnlag: Ide og ideologi (1959) og Ánanda Sutram (1961). Disse ledsager og kompletterer hverandre i den grad at sistnevnte, med sine 85 sutraer på sanskrit og deres forklaringer, kan anses som førstnevnte i kortform.

Skal man si noe kortfattet om Ide og ideologi må det bli at det er det første kjente verk som resonnerer logisk om hva skapelsen kommer av, hvordan den utvikler seg og hva den blir til. Teksten forklarer vitenskapelig hvordan sinn oppstår av fysisk materie, utvikler seg gjennom å ta bolig i en lang rekke stadig mer sammensatte kropper, blir mer og mer bevisst som menneskelig sinn, for til slutt å gå opp i først det Kosmiske og til slutt det opphavelige Uendelig Store. Sist, men ikke minst, får vi innsikt i hva som knytter en slik omfattende kosmologi til jordiske sosialøkonomiske realiteter i en sammenfattende ideologi.

“Når sinnets bølgelengde til slutt blir uendelig, og dets bølger er blitt rette, vil sinnet bli omdannet til sjel. Dette er en tilstand av oppfyllelse. Her har de psykiske bølgene oppnådd parallellitet med sjelens åndelige bølger. Slik psykisk-åndelig parallellitet kalles ide. Når denne ideen fattes på det psykiske plan er det ideologi. Ideologi er dermed begripelse av ide og ingenting annet. Denne definisjonen av ideologi gir ikke rom for å kalle en persons, et partis, en nasjons eller en føderasjons materialistiske eller politiske prinsipper for ideologi. Vår ideologi innebærer en åndelig forståelse; en inspirasjon som har parallellitet med det Åndelige Vesen.”

I Shrii Prabhat Rainjan Sarkars forfatterskap er Ide og ideologi unikt av flere grunner. Det er det eneste av hans omkring 20 hovedverk som ble forfattet på engelsk. Foredragene som ligger til grunn for boka Ide og ideologi ble holdt på engelsk med islett av hindi under et ti-dagers filosofiseminar holdt i Jamalpur, Bihar, India. At foredragene ble gitt på engelsk var uvanlig ettersom Shrii Sarkar pleide å tale på enten hindi eller bengali i nord-India i denne perioden da Ananda Marga var utbredt kun i India.

Etter seminaret ga Sarkar nye diktater for hvert foredrag, som han igjen fikk lest opp for seg og redigerte ytterligere. Dette var Sarkars standard måte å forfatte bøker på: først foredrag uten manuskript, etterfulgt av diktater, som i sin tur ble nøye gjennomgått av han selv. Førsteutgaven av Ide og ideologi gikk i trykken i august 1959.

Dette verket er også spesielt fordi det skulle gå nærmere 30 år før Sarkar ga tillatelse til at boka kunne oversettes til andre språk. Dermed var Ide og ideologi hans eneste hovedverk som ikke ble utgitt på noe indisk språk på 1950- og 60-tallet, den gang Ananda Marga vokste raskt i India og ikke var utbredt i andre land. Det er bemerkelsesverdig at de to filosofiske grunnsteinene Ide og ideologi og Ánanda Sútram ble forfattet på henholdsvis engelsk og sanskrit, og ikke på et indisk dagligspråk. Disse to verkenes sentrale stilling tatt i betrakting er dette noe som peker fram mot den verdensomspennende spredning filosofien og organisasjonen skulle få, noe medlemmene i India den gang ikke kunne forestille seg.

I Ide og ideologi står den kosmiske prosessen i fokus. De elementære termene og benevnelsene var blitt forklart av forfatteren tidligere, og figurerer i den engelske teksten uten videre på sanskrit. Ide og ideologi kan dermed være til dels utilgjengelig for lesere som ikke allerede er kjent med disse begrepene. Samtidig synes det feil å si at norsk språk og kultur er fremmed for bokas innhold. Det synes riktigere å si at det kreves noen nye ord på bokmål for å kunne gjengi denne teksten mest mulig korrekt. Dette behovet er forsøkt imøtekommet med nye sammensetninger av standard norske ord.

Forfatteren Shrii Prabhat Rainjan Sarkar, også kjent som Shrii Shrii Anandamurti, var en åndelig veileder, filosof og sosial tenker. I 1955 grunnla han den sosial-åndelige organisasjonen Ananda Marga som underviser i yoga og meditasjon og driver sosiale prosjekter verden over. Shrii Shrii Anandamurti utga et antall banebrytende verker, blant annet om teoriene Prout, mikroliv (mikrovita), det sosiale kretsløpet og filosofien nyhumanisme.

Kapitlene i boka:

Den sentrifugale skapelsesprosessen og livskraft
Den sentripetale skapelsesprosessen og sinn
Elementene, inferenser og organer
Sinn, livsenergiorgan og mentale tilbøyeligheter
Sinnets lag
Sjel, høyeste sjel og åndelig utøvelse
Liv, død og uforløste drivkrefter
Universets skapelse
Psykisk-åndelig parallellitet
Sanne revolusjonæres plass i det sosiale kretsløpet
Den kosmiske familien